Загальний інжиніринг

Виконуємо інженерний дизайн з технічного переозброєння виробничих установок
для зниження їх енергоспоживання і підвищення продуктивності.
– Розроблення та узгодження технічних завдань на проектування.
– Добір матеріалів, інструментів, структур, процесів і систем.
– Консультування у сферах:
o електроніки та електротехніки,
o нафтохімічної технології,
o машинобудування,
o організації виробництва,
o системотехніки.
– Технічне переоснащення систем АСУТП та засобів автоматизації.
– Розробка прикладного програмного забезпечення систем АСУТП
– Надання консультацій та прийняття участі в підготовці технічного завдання
та завдання на проектування.
– Підготовка пакетів документів для отримання вихідних даних для
проектування.
– Супровід проектів на всіх етапах будівельного процесу, з наданням
інженерних послуг.