Метрологія

Ми готові забезпечити комплекс організаційно-технічних заходів, який забезпечує визначення з потрібною точністю характеристик виробів, вузлів, деталей, матеріалів і сировини, параметрів технологічних процесів і обладнання та дає змогу досягти підвищення якості продукції і зниження невиробничих затрат на її розроблення та виробництво.

 • Організація співпраці з державними метрологічними центрами і
  територіальними органами Держспоживстандарту України.
 • Проходження державних перевірок та міжнародних аудитів.
 • Складання, реєстрація та ведення переліків засобів вимірювальної техніки.
 •  Розробка і ведення графіків метрологічних робіт (відповідно до вимог ISO
  9001 (ДСТУ ISO 9001), якщо підприємство має відповідний сертифікат).
 • Консультаційна підтримка з питань метрології.
 • Організація перевірок засобів вимірювальної техніки.
 •  Організація калібрування засобів вимірювальної техніки.
 • Організація атестацій випробувального устаткування.
 •  Організація метрологічних і державних метрологічних атестацій засобів
  вимірювальної техніки.
 •  Організація контролю вихідних параметрів апаратури.
 •  Градуювання резервуарів.