Автоматизовані виробничі системи

Автоматизована система — організаційно-технічна система, що складається із засобів автоматизації певного виду чи кількох видів діяльності людей та персоналу, що здійснює цю діяльність.

Автоматизована система виробничого призначення (автоматизована виробнича система) здійснює збирання інформації з об’єкта керування, передає, перетворює й обробляє її, формує керуючі команди та виконує їх на керованому об’єкті, тобто ті функції, які піддаються автоматизації. Людина визначає цілі та критерії керування й коригує їх, коли змінюються умови, зокрема, виконує функції нагляду за роботою автоматизованих пристроїв, а в разі потреби змінює програму їхньої роботи (завдання) і приймає загальні рішення щодо керування в змінених або складних ситуаціях.

Автоматизовані інформаційні системи

Для автоматизованих систем, що використовуються в управлінні, дослідженнях, проектуванні та ін., зміст яких полягає в обробці інформації дано таке визначення (ДСТУ 2941-94):

Автоматизована система (у інформаційних технологіях) — система, що реалізує інформаційну технологію виконання встановлених функцій за допомогою персоналу і комплексу засобів автоматизації.

У цьому випадку автоматизовані системи розглядаються як інформаційні процеси. Загалом АС — це система, яка складається з персоналу і комплексу засобів автоматизації його діяльності та реалізує інформаційну технологію виконання установлених функцій.

Залежно від виду діяльності розрізняють такі різновиди АС:

 • АСК(автоматизовані системи керування), які у свою чергу в залежності від виду об’єкту керування поділяються на:
  • АСК технологічними процесами (АСК ТП);
  • АСК підприємствами (АСКП), виробництвом (АСКВ) тощо;
 • Cистеми автоматизованого проектування:
 • АС оброблення та передавання інформації:
  • АСІТО (автоматизована система інформаційно-термінологічного обслуговування) тощо;
 • автоматизовані системи контролю та випробувань;
 • АС, що поєднують функції, перелічених вище систем.

АС реалізують інформаційну технологію у вигляді певної послідовності інформаційно пов’язаних функцій, завдань або процедур, що виконуються в автоматизованому (інтерактивному) або автоматичному режимах.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.